Kundecases

Find inspiration til din ladeløsning

I Spirii har vi mange års erfaring med at hjælpe kunder til den bedste ladeløsning.
Lad dig her inspirere og læs mere om tidligere projekter og kundecases

Wihlborgs

Simpel og fleksible opladning til lejere og gæster i elbil med Spirii Connect Business. Fremtidssikret løsning med prisdifferentiering og mulighed for nem udvidelse af ladestandere.

By og Havn

Offentlig tilgængelig opladning til beboere og gæster i By og Havns p-huse og parkeringspladser. Med Spirii Connect Business kan By og Havn nemt tilbyde beboere lavere strømpris end øvrige gæster og med en fremtidsikret ladeløsning med lastbalancering, kan flere ladestandere etableres senere - nemt og billigere.

FDM

Offentlig opladning på solskinsøen Bornholm.
FDM og Spirii har sammen etableret 24 offentlige ladeudtag med både 22kW og 50kW. Billig og effektiv opladning med app eller ladebrik uden krav om abonnement.

Bellakvarter

Offentlig tilgængelig opladning til beboere og gæster i Bellakvarter.
Fast, lav pris til alle brugere uden krav om abonnement. Beboere med parkeringslicens lader til lavere strømpris end øvrige gæster. Opladning og betaling med app eller ladebrik.

Sjællands Erhvervsakademi Zealand

Nem og effektiv opladning til medarbejdere, studerende og gæster i elbil med Spirii Connect business. Ladeløsning med prisdifferentiering, så medarbejdere og elever lader billigere end øvrige brugere.

Aarhus Kommune

Billig og effektiv opladning til kommunens flådeelbiler. Lukket brugergruppe, så kun kommunens elbiler kan lade på standerne til egen strømpris med refusion af elafgift.

Merkur Andelskasse

Merkur Andelskasse udvider det offentlige ladenetværk og sætter sammen med Spirii 117 offentlige ladestandere op i København og Frederiksberg. Billig og effektiv opladning til alle elbilister med app eller ladebrik uden krav om abonnement.

Hillerød Kommune

Enkel og effektiv opladning til kommunens hjemmeplejebiler med Connect Fleet. Lukket brugergruppe sikrer, at ladestanderne kun kan tilgås af kommunens hjemmeplejebiler. Fremtidssikret løsning med lastbalancering og mulighed for nem udvidelse senere.

Få hjælp til dit næste projekt

Vi vil meget gerne tale med dig og hjælpe dig med at finde den rigtige ladeløsning til opladning af jeres elbiler.

Sammen om en bæredygtig fremtid

I Spirii arbejder vi tæt knyttet til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, især med fokus på målene:

9: Industri, innovation og infrastruktur

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

13: Klimaindsats

17: Partnerskaber for handling

Disse mål er alle del af de 17 verdensmål, der indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Vi ønsker at skabe et grønnere Danmark, der sammen med andre virksomheder, boligforeninger og kommuner/regioner skal gøre det let tilgængeligt at oplade sin elbil. Manglende ladeinfrasturktur er blandt andet én af årsagerne til, at danskerne fravælger elbilen – det skal vi i samarbejde have lavet om på.

Kom fremtiden i møde og hjælp os med at nå verdensmålene

Vi ser flere og flere elbiler på vejene, derfor stiger behovet for ladeløsninger hurtigt. I Spirii ønsker vi at hjælpe din virksomhed, boligforening eller kommune/region med at imødekomme den stigende efterspørgsel vi oplever. Det er god service at tilbyde opladning af elbiler overfor jeres målgruppe, uanset om det er kunder, medarbejdere, beboere eller borgere. Som virksomhed mm. er det vigtigt at vi sammen gør en aktiv indsats for at omlægge transporten til el og skabe et mere bæredygtigt Danmark. Med fokus på ladeinfrastruktur hjælper vi samtidig hinanden med at komme i mål med FN’s verdensmål.

FNs verdensmål 11 fokuserer på, at der inden 2030 skal skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris. Herunder skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet. Dette skal vi sikre sammen ved at gøre det nemmere at være elbilsejer, da elbilerne er langt bedre for nærmiljøet da de ikke udleder partikel- og støjforurening.

FNs verdensmål 13 fokuserer på at nedbringe vores klimaaftryk, men det kræver en øjebilklig kollektiv indsats. Dette kan vi gøre sammen, ved at udvide ladenetværket, så flere i fremtiden vælger at køre i elbil. Elbiler udleder i gennemsnit 22 g CO2 mindre end benzinbiler

FNs verdensmål 9 fokuserer på vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation som en afgørende drivkræft for økonomisk vækst og udvikling. Spirii investere og samarbejder med en række virksomheder, boligforeninger og kommuner/regioner for hver dag at forbedre infrastrukturen i Danmark.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde, FNs verdensmål 17 fokuserer på netop dette. I Spirii samarbejder vi med en lang række interresenter, der mobilisere og deler viden, ekspertise og teknologi for at fremme den grønne omstilling. Lige nu arbejder vi i Spirii kun på tværs af Danmark, men på sigt ønsker vi flere globale samarbejder.

Vis at du tager del i den grønne omstilling

I Spirii tilbyder vi også, at du kan få dit logo på dine Spirii ladebokse. Dette sender et tydeligt signal til omverdenen om, at I tager del i den grønne omstilling og aktivt arbejder med bæredygtighed og CSR i netop jeres virksomhed, boligforening eller kommune/region.