Opladning til p-huse og nyt byggeri

Elbilejere skal ifølge et nyligt vedtaget EU-direktiv kunne oplade elbilen, når den holder parkeret i et p-hus eller andet større nyopført byggeri. Reglerne for nye, større bygninger og større renoveringer vil allerede gælde fra 10. marts 2020, mens kravene om etablering af ladestandere ved eksisterende bygninger gælder fra 2025.

Det betyder andre krav og ændrede arbejdsgange for den projekterende arkitekt, bygherre eller den tekniske projektleder, idet installation af ladestandere og ladebokse skal tænkes med ind i byggeriet fra start.

Spørgsmålene er mange og relevante. I Spirii har vi mange års erfaring med installation af ladestandere i p-huse, på parkeringspladser og andre større bygninger og har derfor også den rette løsning til dig.

Installér ladestandere med Spirii

Som teknisk projektleder for et større byggeri kan det virke som en kompleks og tidskrævende proces at komme videre med etableringen af ladepladser i enten p-huse, parkeringspladser eller anden større bygning. De fleste i byggebranchen er bekendt med de skærpede EU-krav på området for opladning af elbiler, og ved derfor også, at opladning til elbiler skal tænkes med ind i byggeriet tidligt. Men det kan være vanskeligt at komme i gang – og videre. Hvor skal man starte og hvem skal man samarbejde med?

I Spirii har vi samlet de mest relevante spørgsmål, som I bør stille jer selv, når I står overfor at skulle etablere ladepladser i et parkeringshus eller en anden større nyopført bygning. Og ja, vi har også styr på tomrør, tilslutningsbidrag og andre vigtige forhold, som du skal tage stilling til.

Hvor mange ladestandere skal installeres?

Hvor mange elbiler skal kunne oplade på samme tid? Og hvordan sikrer vi sammen en skalérbar løsning til en overkommelig pris? I fællesskab med vores erfarne installationspartnere projekterer vi opgaven og sørger for, at I hverken installerer for mange eller for få ladestandere eller ladebokse. Der skal dimensioneres korrekt fra start, så de efterfølgende ladepladser bliver billigere at etablere. På den måde undgår I at købe og installere for mange ladestandere eller ladebokse for tidligt.

Med Spirii som ladepartner er I altid sikret en nem og billig mulighed for udvidelse af antal ladepladser, når behovet melder sig.

Hvor skal ladestanderne installeres?

Ladepladserne skal placeres korrekt i bygningen eller p-huset, så elbilisterne nemt kan finde dem. Sammen med vores dygtige og erfarne installationspartner kommer vi med forslag til den bedste placering af pladserne. Både i forhold til det indre kørselsflow i bygningen, men også strømføring hen til ladepladserne. Det er også vigtigt, at ladepladserne kun benyttes til elbiler. Vi rådgiver derfor også gerne om den typiske og optimale form for skiltning.

Medarbejderne hos Spirii har mange års erfaring og har rådgivet andre i samme situation. Men selv om det er os med erfaringen, er vi naturligvis åbne for at høre jeres tanker og idéer.

Få hjælp til valg af ladeudstyr

Skal der tilkøbes strøm? Spirii-software sparer på tilslutningsbidrag

Behovet for opladning i parkeringshuse og andre større bygninger stiger i takt med antallet af elbiler på gaden. Det er derfor relevant at undersøge, om den tilstrækkelige mængde strøm er tilgængelig eller om I skal tilkøbe ekstra kapacitet. Alle vores ladeløsninger inkluderer intelligent software, der muliggør balancering af de opladninger, der foretages på ladestanderne. Spiriis intelligente software “balancerer” opladningerne og sørger for at udnytte den tilgængelige strøm bedst muligt for at minimere behovet for dyrt tilkøbt strøm. Vi kalder det ”Load Management”. Læs mere om softwaren her.

Medarbejderne hos Spirii har mange års erfaring på området og kan derfor rådgive om hvordan I bedst forholder jer til fordeling af den tilgængelige strøm og tilkøb af ekstra strøm. Brug vores kompetencer – vi har prøvet det før.

Hvordan skal elbilisterne faktureres for den strøm, de bruger?

Det er en god idé at tage stilling til, hvilken service I ønsker at tilbyde elbilisterne i parkeringshuset eller -pladsen. Vil I fx differentiere mellem brugere og priser for opladning? Eller skal alle betale samme strømpris? Og vil I have muligheden for at tjene på den opladning I tilbyder? Spirii har simple og fleksible løsninger, der gør det let for både ejer af elbilen og ejer af bygningen at holde styr på, hvor meget der strøm der bliver brugt til opladning samt fakturering af det forbrug. I skal blot tage stilling til, hvem der skal betale for den strøm, der benyttes ved bygningens ladestandere eller ladebokse.
Læs mere om Spirii Connect servicepakker her

I Spirii har vi mange års erfaring med opladning i større bygninger og parkeringshuse og kan nemt rådgive om, hvilken service I kan tilbyde elbilisterne. Andre har gjort det før jer – Spirii kender løsningerne.

Spirii tilbyder dig en del af omsætningen fra opladningerne

I to af vores fire Spirii Connect servicepakker kan du få del i den omsætning, som ladestanderne genererer. Vi laver en aftale med dig herom. Tag kontakt til vores dygtige salgsteam og hør mere om omsætningssplit.

Hvordan sikrer vi, at løsningen kan skaleres, så den møder fremtidens behov for opladning?

Det er en god idé at sikre, at den valgte løsning til opladning elbiler, ikke kun opfylder elbilisternes behov i dag, men også i fremtiden. I Spirii går vi meget op i at levere langtidsholdbare løsninger til vores kunder, så din investering er lagt rigtigt fra starten, og at den kan holde i hele produktets levetid – og gerne længere.

Ved fremtidssikring forstås, at din ladestander understøtter de mobilitets- og funktionalitetsbehov, som er relevante – både nu og i fremtiden – og at selve det fysiske udstyr er produceret i en tilpas høj kvalitet til at det i sig selv har en lang levetid.

Læs mere om vores fremtidssikrede ladeløsninger her.

Mangler du svar på noget?

I Spirii står vi altid klar til at besvare dine spørgsmål